In de regio Bevelanden heeft WLB Zeeland drie werkleerbedrijven: