Als ik geen dagbesteding heb, komen thuis de muren langzaam op mij af – medewerker WLB Zeeland

WLB Zeeland bestaat uit negen werkleerbedrijven verspreid over heel Zeeland. In totaal werken er meer dan 500 mensen. De werkleerbedrijven zijn gespecialiseerd in mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is.

De werkleerbedrijven combineren de werkzaamheden en activiteiten samen met andere bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en de omgeving waar de bedrijven gevestigd zijn. Er zijn meer dan 60 verschillende werkdomeinen. De opzet van de werkleerbedrijven is overal hetzelfde maar elk bedrijf heeft z’n eigen karakter waardoor je kunt kiezen voor het bedrijf dat het beste bij jou past.

De sociale contacten zijn het belangrijkst voor mij – medewerker WLB Zeeland

Werken maakt het verschil in het leven van mensen die buiten het reguliere werkproces vallen. Als de structuur van werk of dagbesteding wegvalt, geven mensen aan te vervallen in nietsdoen en lijden bijvoorbeeld vaker aan depressies, psychoses, gebruiken meer alcohol en drugs, slapen slechter, hebben minder eigenwaarde en sociale contacten.

Als je iets wilt, kun je het bij WLB Zeeland bereiken – medewerker WLB Zeeland

Onze werkleerbedrijven dragen op eigen wijze een steentje bij aan de ontwikkeling van talent, het zoeken naar alternatieven om tot activiteit en werk te komen en het welbevinden van mensen te vergroten. Daarmee wordt een groep mensen uit onze samenleving bereikt die om welke reden dan ook, niet in staat is zelfstandig en onafhankelijk in een reguliere werkomgeving te functioneren. Ook zij mogen en kunnen profiteren van de positieve effecten die het hebben van werk op mensen heeft. Onze medewerkers geven aan dat werken leidt tot verbetering van levensritme, sociaal leven en gezondheid.