GGZ Nederland bezoekt WLB Zeeland

Elvira van Baalen, projectmedewerker bij GGZ Nederland was op zoek naar innovatieve projecten in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Ze werd geattendeerd op de werkleerbedrijven van Emergis en 15 juli 2015 bezocht zij er een aantal. Elvira, diep onder de druk van het goede werk dat er verricht wordt, schreef een artikel over haar bezoek.

 

Social return on investment

Werkcentrum Gered Gereedschap is een van onze werkleerbedrijven waar mensen terecht kunnen voor arbeidsmatige dagbesteding en arbeidsrehabilitatie. Juist in deze tijd is het relevant te onderzoeken wat het maatschappelijk rendement is van deze onderneming. Welke waarden vertegenwoordigen de investeringen in Werkcentrum Gered Gereedschap op ecologisch, sociaal of maatschappelijk vlak? Het antwoord op deze vraag hebben we gevonden door middel van een analyse van Social Return on Investment (SROI). Carien Borst deed onderzoek en presenteert de onderzoeksresultaten in het boek ‘SROI analyse. Werkcentrum Gered Gereedschap maakt het verschil’.

 

Jaardocument

WLB Zeeland maakt onderdeel uit van Emergis. Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. De verantwoording vindt u terug in het jaardocument maatschappelijke verantwoording.