Boek Helden

Helden zijn het! Stuk voor stuk. Zelfstandig wonen en een betaalde baan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet als je in je leven te maken krijgt met tegenslag of langdurige problemen. In het boek Helden vertellen 29 mensen openhartig wat ze zoal hebben meegemaakt én tonen ze hun veerkracht. Want met vallen en opstaan hebben ze hun plekje veroverd in de samenleving. Ze werken in een van de werkleerbedrijven van WLB Zeeland en/of wonen in een beschermende woonvorm. Keihard werken aan herstel is wat deze kanjers bindt! Erik Dannenberg schreef het voorwoord, Paula Koster tekende de verhalen op, Suzan Thiry legden onze helden vast op beeld en Maartje Verschure heeft alles samengebracht in een prachtig boek. Helden kost 14,95 euro en is te bestellen door een mail te sturen naar huisdrukkerij@zeelandnet.nl. Een inkijkexemplaar vind je hier.

 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019
In juni 2019 is een vragenlijst onder alle medewerkers van de negen werkleerbedrijven uitgezet met als doel te meten in hoeverre men het werken waardeert en wat het werken bij WLB Zeeland voor hen persoonlijk oplevert. Dit verslag geeft de belangrijkste resultaten en conclusies weer.


GGZ Nederland bezoekt WLB Zeeland

Elvira van Baalen, projectmedewerker bij GGZ Nederland was op zoek naar innovatieve projecten in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Ze werd geattendeerd op de werkleerbedrijven van Emergis en 15 juli 2015 bezocht zij er een aantal. Elvira, diep onder de druk van het goede werk dat er verricht wordt, schreef een artikel over haar bezoek.

 

Social return on investment

Werkcentrum Gered Gereedschap is een van onze werkleerbedrijven waar mensen terecht kunnen voor arbeidsmatige dagbesteding en arbeidsrehabilitatie. Juist in deze tijd is het relevant te onderzoeken wat het maatschappelijk rendement is van deze onderneming. Welke waarden vertegenwoordigen de investeringen in Werkcentrum Gered Gereedschap op ecologisch, sociaal of maatschappelijk vlak? Het antwoord op deze vraag hebben we gevonden door middel van een analyse van Social Return on Investment (SROI). Carien Borst deed onderzoek en presenteert de onderzoeksresultaten in het boek ‘SROI analyse. Werkcentrum Gered Gereedschap maakt het verschil’.

 

Jaardocument

WLB Zeeland maakt onderdeel uit van Emergis. Elk jaar legt Emergis verantwoording af over het gevoerde beleid en over de (totale) geleverde prestaties. De verantwoording vindt u terug in het jaardocument maatschappelijke verantwoording.