WLB Zeeland maakt het verschil

Werk is belangrijk. Het biedt structuur, sociale contacten en waardering. Door het hebben van werk, ervaren mensen een gevoel van erkenning, eigenwaarde en zingeving. Mensen beschouwen het hervatten van het werk als een belangrijke graadmeter voor hun persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Bij WLB Zeeland werkt een afspiegeling van de hele maatschappij – medewerker WLB Zeeland

Woonbegeleiders, huisartsen, psychiaters, UWV klantmanagers, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, familie en naasten, arbeidsconsulenten, jobcoaches vanuit verschillende zorginstellingen of bedrijven, WMO consulenten kunnen mensen verwijzen naar WLB Zeeland. De werkleerbedrijven zijn gespecialiseerd in mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is.

U bent van harte welkom om eens bij ons te komen kijken. De bedrijven zijn verspreid over heel Zeeland. Aanmelden kan door contact op te nemen met een werkleerbedrijf naar keuze. We geven u graag een rondleiding en de koffie staat klaar!

WLB Gered Gereedschap scheelt mij werk – psychiater ggz-instelling