Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland

WLB Zeeland ziet het als haar maatschappelijke opdracht om mensen die niet kunnen deelnemen aan regulier werk, dan wel mensen die niet meer werkzaam zijn, te begeleiden naar vormen van arbeidsparticipatie.