Participatiewet

De Participatiewet is de opvolger van de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet Werk en Bijstand en de Wajong. Deze wet is sinds 1 januari 2015 van kracht. Overheid en werkgevers hebben afgesproken dat in 2026 125.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen. De Participatiewet geeft aan dat bedrijven met meer dan 25 medewerkers de verplichting hebben aan deze banenafspraak mee te werken. Je hoeft medewerkers niet per se in dienst te nemen, ook detacheringen tellen mee voor de banenafspraak.

De werkleerbedrijven bieden mogelijkheden invulling te geven aan de Participatiewet, met name door detachering van werkzaamheden en een medewerker naar een werkleerbedrijf.

Wij gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken.

Je kunt hiervoor contact opnemen met Vincent van den Dries, manager werkleerbedrijven v.p.m.vandendries@wlbzeeland.nl of 06 51 03 31 24.