Werkatelier psychische kwetsbaarheid

Op dinsdag 21 februari 2017 organiseerde Emergis samen met UWV, GGZ Nederland, Cedris, Divosa en VNG, het Regionaal Werkatelier Psychische Kwetsbaarheid Zeeland. Deze ateliers zijn op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in elke provincie georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is de samenwerking tussen zorgaanbieders, UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven…