Emergis treft verregaande preventieve maatregelen met betrekking tot coronavirus

Emergis treft met ingang van maandag 16 maart tot en met de week van 31 maart verregaande preventieve maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We willen als grote regionale ggz-instelling onze verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. We maken met onze medewerkers en cliënten normaal gesproken dagelijks duizenden bewegingen. In…

Artikel in nieuwsbrief Ypsilon

Ypsilon vertegenwoordigt al 30 jaar lang familieleden en betrokkenen van mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor psychose (zie verder www.ypsilonzeeland.nl). De leden van Ypsilon organiseren voorlichting en ze steunen en bemoedigen elkaar. Daarnaast vindt door het dagelijks bestuur vaak overleg plaats met instellingen om te pleiten voor betere behandeling van de patiënten en voor goede samenwerking…

Werkatelier psychische kwetsbaarheid

Op dinsdag 21 februari 2017 organiseerde Emergis samen met UWV, GGZ Nederland, Cedris, Divosa en VNG, het Regionaal Werkatelier Psychische Kwetsbaarheid Zeeland. Deze ateliers zijn op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in elke provincie georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is de samenwerking tussen zorgaanbieders, UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven…