Artikel in nieuwsbrief Ypsilon

Ypsilon vertegenwoordigt al 30 jaar lang familieleden en betrokkenen van mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor psychose (zie verder www.ypsilonzeeland.nl). De leden van Ypsilon organiseren voorlichting en ze steunen en bemoedigen elkaar. Daarnaast vindt door het dagelijks bestuur vaak overleg plaats met instellingen om te pleiten voor betere behandeling van de patiënten en voor goede samenwerking…